• לפני שאתם שוכרים/רוכשים עסק ללא רישיון, מומלץ לבדוק במחלקת רישוי עסקים את החובה להוציא רישיון עסק, בהתאם לאופי פעילות העסק ובהתאם לצו רישוי עסקים.
   
 • עבור מוניטין משלמים  כסף רב. בידקו את העסק, יתכן שעומד נגדו צו שיביא לסגירתו מהר מהצפוי.
   
 • בידקו היטב אם העסק מתאים לייעודו מבחינת מיקומו, גודלו, מבנהו ומכלול התשתיות שלו, מוצע כי טרם פתיחת העסק, תפנו למחלקת רישוי עסקים במועצה להגשת 'בקשה לחוות דעת מקדמית', במסגרת זו תקבלו כל הפרטים הנחוצים לפתיחת העסק, הדבר ימנע חסמים המעכבים מתן רישיון לעסק וכן יסלול את הדרך לקבלת רישיון עסק.
   
 • בתי אוכל: ארובה לבתי אוכל חיונית ויש צורך בהיתר בניה. בידקו אם הארובה במידה וקיימת בעסק אושרה על ידי מחלקת ההנדסה ועל ידי מחלקת איכות סביבה במועצה.
   
 • להליך הרישוי ולעמידה בדרישות גופי הרישוי לעיתים נדרש כסף רב. בידקו אם יש לכם עתודות כספיות מתאימות וזמינות.
   
 • להגשת בקשה לקבל רישיון עסק יש להיעזר בבעל מקצוע מוסמך כהגדרתו בחוק, בהכנת תכניות העסק ובתכנון העסק. קיימים משרדים העוסקים בתחומי ההנדסה ומתמחים בהגשת בקשה לרישיון עד גמר התהליך. יש להשוות בין בעלי המקצוע. בקשו המלצות מחברים ומעסקים דומים והקפידו שבעל המקצוע התמחה בעסק דומה בגודל ובמורכבותו .
   
 • את עסקי הבילוי יש להקים במקומות ללא גרימת מטרדים לסביבה.