הטמעת תרבות הקריאה והספר החל מהגילאים הצעירים ביותר והעצמת האוכלוסייה הקוראת.
אנו שואפים להגיע למגוון רחב של קהלים, חשיפת טכנולוגיות מתקדמות לציבור הקוראים שלנו ולהמשיך ולהביא תרבות מסוגים שונים לספריות. הספריות כיום הן יותר מאשר מקום להשאלת ספרים - הספריות שלנו הן מרכזי קהילה פעילים ושוקקי חיים.