במהלך הלימודים בגן החובה עולה לעיתים הסוגיה של בשלות לכיתה א'.  רוב הילדים מגלים בשלות רגשית ומוכנות מבחינת אבני הדרך ההתפתחות וההישגים הנדרשים, אך יתכן  שיהיו ילדים שתעלה שאלה לגבי התאמתם מבחינה רגשית או קוגניטיבית. לרוב מדובר בילדים הצעירים בשנתון.

קבלת ההחלטה בדבר הישארותו של ילד בגן חובה בוא תהליך ולא אירוע חד פעמי. בתהליך זה שותפים, ההורים, הגננת, פסיכולוגית הגן ואנשי מקצוע נוספים המכירים את הילד.

בגן החובה, פסיכולוגית מטעם השירות הפסיכולוגי – חינוכי במועצה מלווה באופן קבוע את הגן.

הפסיכולוגית מייעצת לגננת ולהורים בסוגיות התפתחותיות מגוונות כולל נושא ההתאמה לכיתה א'. ליווי ומעקב מוקדמים אחר התפתחות ילדכם יאפשרו קידום והכנה לכיתה א' במועד.

לגבי ילדים שעניין ההתאמה לכיתה א' דורש המשך התייחסות, תתקיים פגישת היוועצות עם ההורים בשיתוף הגננת ופסיכולוגית הגן.

עבור ילדים שיש לגביהם שאלה של התאמה לכיתה א', יישמר מקום בגן חובה ובכיתה א' עד לקבלת החלטות סופיות.
על ההורים ליידע את הגננת אם ברצונם לשמור מקום בגן וכן לבצע את הרישום לכיתה א' גם אם עולה סוגיה של השארות שנה נוספת בגן.
המלצות והחלטות סופיות יינתנו להורים בכתב ע"י פסיכולוגית הגן.
באחריות ההורים  להעביר את ההמלצה למרכז הרישום במחלקת החינוך עד לתאריך 14.1.2021
חשוב לשקול כל מקרה לגופו, לבחון מענה מתאים לצרכי כל ילד ולראות בהישארות שנה נוספת בגן חובה פתרון אחד מיני רבים.

לתשומת לב, כל זמן שלא התקבלה החלטה על השארות בגן חובה יש לבצע רישום לכיתה א' על פי גיל הילד.