• ביסוס מערך חירום וציוד החירום (מחסנים, מיכלי מים, נגררי תאורה, חפ"ק, גנרטורים, ציוד לצח"י)
  • הכנה והכשרת צוותי חירום יישוביים (צח"י), בשת"פ עם המחלקה לשירותים חברתיים ופיקוד העורף
  • מתן מענה לתרחישי חירום (ירי טילים, רעידת אדמה, שריפה, חומרים מסוכנים ועוד)
  • ריענון פק"ל חירום למועצה ותרגולו.
  • אחזקת מחסני מל"ח, מקלטים ציבוריים וציוד לשעת חירום
  •  ביצוע תרגילי מל"ח בתרחישים השונים מועצתיים ומשולבים במרחב
  • הכנת מתקנים לקליטת מפונים במועצה (ארציים ומקומיים)
  • אחזקת מערך המקלטים ביישובים
  • הכשרות ותרגול יחידת הס.ע.ר המועצתית

יחידת חילוץ ס.ע.ר - (סיוע עצמי ראשוני)

יחידת חילוץ המוכשרת ע"י פיקוד העורף המורכבת מתושבים מתנדבים למטרת התמודדות אקטיבית והצלת חיים באירועי רעידת אדמה או נפילת טילים.