בגני יוח"א- גני חובה וגנים רב גילאים הזנה מסובסדת. השתתפות ההורים: 1,080 ₪ .

*בשנת 2021 המועצה דורגה בדירוג סוציאוקנומי 5 - ולכן תחול עלייה בתעריף שיגבה.