הישיבה הקימה בית דין לגיור אשר עיקר עיסוקו בגיור עולים חדשים מבוגרים וקטינים.