הגבייה תיעשה באשראי במועד הרישום

שימו לב,

  • אין חשיבות / עדיפות ליום הרישום, השיבוץ למוסדות החינוך יבוצע רק בתום  תקופת הרישום
  • שיבוץ יתבצע ע"י מנהל  החינוך לאחר תכלול הבקשות  ובהתאם לאפשרויות.
  • מנהל החינוך יעשה כל שניתן כדי להיענות  לבקשתכם . יחד עם זאת אין הרשות מתחייבת לשבץ את ילדכם  למסגרת המבוקשת.
  • בהתאם לנתוני הרישום ייתכן ויפתחו/ יסגרו מוסדות חינוך.