פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< דצמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

קווי מטרופולין לקראת החגים

היערכות תחבורה ציבורית מטרופטלין לקראת החגים

לידיעתכם, מודיעין האתר יעודכן בכל זמני הנסיעה המעודכנים בסמוך לחגים.
שתהיה שנה טובה ובטוחה!

 

ראש השנה
בערב ראש השנה ה-20.9.17, יופעלו קווי השירות במתכונת של יום שישי עמדות "על הקו" תהיינה סגורות.
בימים חמישי ושישי, חג ראש השנה, ה-21-22.9.17 - לא תופעל התחבורה ציבורית, עמדות "על הקו" תהיינה סגורות.

יום כיפור
בערב יום כיפור ה-29.9.17- יופעלו קווי השירות במתכונת יום שישי מצומצמת (ולא יאוחר מהשעה 15:00(
במוצאי כיפור (מוצ"ש), ה-30.9.17- יופעלו הקווים במתכונת של מוצאי שבת, וזאת החל מהשעה 20:30
עמדות "על הקו"- תהיינה סגורות בימים אלו.

סוכות
בערב סוכות, יום רביעי ה -4.10.17 -  יופעלו קווי השירות במתכונת של יום שישי. עמדות "על הקו" תהיינה סגורות. 
חג סוכות, ביום חמישי ה -  5.10.17-  יופעלו הקווים במתכונת של מוצאי שבתעמדות "על הקו" תהיינה סגורות. קווי הלילה 469,188 יופעלו במתכונת של מוצאי שבת.
במוצאי שבת ה-7.10.17 קווי הלילה 469,188 יופעלו במתכונת רגילה של מוצאי שבת.
בחול המועד, ימים ראשון עד שלישי, 8-10.10.17 - יופעלו קווי השירות במתכונת רגילה. ועמדות "על הקו" תופעלנה החל מהשעה 8:00 ועד לשעה 15:00. קו הלילה 468 יופעל כרגיל, קו 188 לא יופעל בימים אלו.
בערב שמחת תורה, יום רביעי ה-11.10.17 - יופעלו קווי השירות במתכונת של יום שישיעמדות "על הקו" תהיינה סגורות. קווי לילה לא יופעלו ביום זה.
חג שמחת תורה, ביום חמישי ה- 12.10.17 - יופעלו הקווים במתכונת של מוצאי שבתעמדות "על הקו" תהיינה סגורות. קווי הלילה 469,188 יופעלו במתכונת של מוצאי שבת.

לידיעתכם, מודיעין האתר יעודכן בכל זמני הנסיעה המעודכנים בסמוך לחגים.
שתהיה שנה טובה ובטוחה!