פנייה לציבור - מועצת המים מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב פונה לציבור בהזמנה להשמיע את דברו בדבר הכוונה לקבוע את כללי המים לעניין הקצאות מים למטרת חקלאות וטבע לשנת רישוי 2018 07/11/2017 מלגת המועצה / נדיבי לסטודנטים תשע"ח מלגת המועצה/נדיבי לשנת הלימודית תשע"ח 15/09/2017 צו ארנונה 2018 בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ"ג 1992 והתקנות שהותקנו על פיו‚ החליטה בזאת מועצה אזורית שפיר להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת 2018 ( לתקופה שבין 2018/01/01 בין 2018/12/31) שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2018 הינו כפי שנקבע בחוק ההסדרים למשק במדינה.) %2.18) 18/06/2017 נוהל מתן אישור תושבות 08/02/2017 אישור תושבות נוהל מתן אישור תושבות: יש למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אישור ממח' הגביה על תשלום ארנונה ואישור מוועד הישוב על מגורים בישוב. את הנ"ל יש לשלוח לדפנה למייל mankal@shafir.org.il או לפקס 08-8501790. יש לציין ע"ג הטופס בקשה מספר פקס או כתובת אלקטרונית אליהם ישלח האישור עד 10 ימי עסקים. 25/01/2017 חוקי עזר - מועצה אזורית שפיר 19/06/2016 רענון הנחיות בזמן רעידת אדמה 16/05/2016 בשורה לחקלאים - ביטול מס מעסיקים לחמש שנים 04/02/2016 אזור התגוננות וזמן הגעה למרחב מוגן בזמן חירום - לפי ישובים מוכנים בשגרה‚ מוגנים בחירום 10/11/2015 אתר הועדה לתכנון ובנייה
החל מיום 01.08.2014 נכנסו לתוקף "תקנות לפטור מהיתר בניה" ניתן להתעדכן באתר הוועדה לתכנון ובניה שפיר - לקישור לאתר לחצו כאן.
14/04/2015
עדכון זמני נסיעה - שעון חורף דן בדרום בהתאם לשעון החורף - החל מיום שישי 03/11/17 ישתנו לוחות הזמנים בימים שישי-שבת בהתאם לזמני כניסת/יציאת השבת. • בימי שישי השירות יסתיים בשעה 15:15. • במוצאי השבת השירות יחל בשעה 18:30. לוחות הזמנים העדכניים מופיעים באתר האינטרנט - www.danbadarom.co.il
<< דצמבר 2017 >>
א ב ג ד ה ו ש
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

בפעם השנייה השנה חולקו מלגות ל-50 סטודנטים נוספים תושבי המועצה האזורית 'שפיר'

המלגות הוענקו לסטודנטים תושבי המועצה בשיתוף קרן נדיבי ז"ל. אשר אברג'ל, ראש המועצה: "המועצה מהווה קרקע פורייה לקידום ההון האנושי בקהילה ויצירת מערכת שהשלם בה גדול מסכום חלקיה"

המועצה האזורית 'שפיר' קיימה לאחרונה טקס חלוקת מלגות ל-50 סטודנטים תושבי המועצה בפעם השנייה בשנת 2016.הטקס התקיים באולם ישיבת 'אור עציון' ונטלו בו חלק סטודנטים ותושבי המועצה.

המלגות מוענקות לסטודנטים בשיתוף בין המועצה האזורית 'שפיר' ומשפחת נדיבי. המשפחה משתתפת מידי שנה עם המועצה בהענקת 50 מלגות לסטודנטים, לזכר חיים נדיבי ז"ל, אב המשפחה, שהיה פעיל ציבור מבוני הארץ, וגרשון, הבן החייל, שהיה תלמיד ישיבת 'אור' עציון' ונפל אל מותו בזמן שליווה טיול של 'בני עקיבא' במדבר יהודה.
גופתו נמצאה כעבור תשע שנים, וזוהתה בזכות התפילין שהיו מונחות לצידו.
במועצה אזורית 'שפיר' מעניקים מידי שנה כ-100 מלגות לסטודנטים: 50 בשיתוף פר"ח, בהן המועצה משמשת זרז למלגה משותפת שמגיעה עד לסכום של כ-6800 שקלים.
מדובר בהתנדבות סטודנטים תושבי המועצה המבצעים פעילות התנדבותית שנתית של 120 שעות במוסדות המועצה ובפעילות למען הקהילה.
50 מלגות נוספות מוענקות לסטודנטים בשיתוף משפחת נדיבי. הטקס מתקיים בחנוכה - מועד נפילתו של גרשון ז"ל. גובה המלגה נע בין 1,200-1,500 שקלים על פי קריטריונים שנקבעים על ידי ועדת המלגות במועצה, בראשות חבר המליאה, מאור יפרח.
רבקה נדיבי, אלמנתו של חיים ז"ל ואמו של גרשון ז"ל הביעה את רגשי הוקרתה החמים למועצה על המסורת ארוכת השנים ועל הפעילות שננקטת לקידום תושבי המועצה בלימודים על תיכוניים, הן אקדמאים והן תורניים.
בטקס זה הוענקה מחצית המלגה ולאחר תרומת 20 שעות בקהילה, צפויים לקבל הסטודנטים את המחצית השנייה.
אשר אברג'ל ראש המועצה: אנו משקיעים רבות בחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי ומעודדים את ההשכלה הגבוהה. בני הנוער והסטודנטים שלנו הם איכותיים, מצטיינים וערכיים. במסגרת זו אנו מחברים את הסטודנטים למועצה הן בביצוע שעות פר"ח במוסדות המועצה והן בתרומת שעות לפעילות בקהילה. אני מאמין כי ההון האנושי הוא המפתח עבור עתיד טוב יותר, אני גאה בעובדה כי המועצה מהווה קרקע פורייה לקידום ההון האנושי בקהילה ויצירת מערכת שהשלם בה גדול מסכום חלקיה".